Hướng dẫn mức đóng BHXH, BHYT theo lương cơ sở mới

Người Quan Sát

Người nghèo trong vũ trụ !
Tham gia
4/5/24
Bài viết
139,492
BHXH TP Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng như sau:
- Từ ngày 01/7/2024 mức lương cơ sở làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 2.340.000 đồng.
Hướng dẫn mức đóng BHXH, BHYT theo lương cơ sở mới- Ảnh 1.

Đơn vị sử dụng lao động cần có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, rà soát HĐLĐ và mức tiền lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương của đơn vị theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu để kịp thời điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN...
- Mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) cho người sử dụng lao động theo vùng từ ngày 01/7/2024, cụ thể:
  • Vùng I: 4.960.000 đồng;
  • Vùng II: 4.410.000 đồng;
  • Vùng III: 3.860.000 đồng;
  • Vùng IV: 3.450.000 đồng
BHXH TP Hà Nội lưu ý: Khi thực hiện mức lương tối thiểu, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các chế độ trả lương trong HĐLĐ đã thỏa thuận với người lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Đối với các nội dung trả lương đã thỏa thuận, cam kết mà có lợi hơn cho người lao động dưới đây thì tiếp tục được thực hiện (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác):
Chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu; Chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%;
Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường).

BHXH TP Hà Nội cũng lưu ý đơn vị sử dụng lao động cần có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, rà soát HĐLĐ và mức tiền lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương của đơn vị theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu trên để kịp thời điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Chậm nhất trước ngày 25/7/2024, đơn vị lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (mẫu D02-LT) gửi cơ quan BHXH để điều chỉnh mức đóng.
Quá thời hạn nêu trên, đối với các trường hợp đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp bằng với mức lương tối thiểu mới.
BHXH TP Hà Nội nêu rõ, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó; Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
Trường hợp người lao động làm việc khác với địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, yêu cầu đơn vị lập danh sách chi tiết lao động, mã vùng, địa chỉ nơi làm việc để xác định mức lương tối thiểu tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Trường hợp đơn vị kê khai điều chỉnh tăng lương muộn, đơn vị phải nộp tiền lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật.
Thái Bình
Ý kiến của bạn
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.

 

Chủ đề tương tự

Back
Top